Външната политика на ЕC: кои са основите за една всеобща стратегия?

Пети дебат от поредицата „Нашата Европа: каква Европа искаме ние?“

6 юни 2017 (вторник)
18.30-20.00 ч.

Дебат във Френския институт в България
пл. „Славейков“ 3, София 1000

Осигурен е симултанен превод, вход свободен

Френският институт в България има удоволствието да посрещне г-н Юбер Ведрин, бивш Министър на външните работи. Той ще дебатира с г-н Ивайло Калфин, Съветник към Европейската комисия.

В една своя скорошна публикация Френският институт за международни отношения цитира Юбер Ведрин: „Преди двадесет и пет години, заедно с разпадащия се СССР си отиваше и двуполюсният свят на Студената война“. И Франция, и другите европейски страни „губеха една референтна рамка, една стратегическа конфигурация¸ структурираност в интелектуален и дипломатически аспект“.

Краят на тази манихейска концепция за света предизвика сериозен размисъл на европейските ръководители за мястото и ролята на Европейския съюз в контекста на несигурност, поява на нови икономически сили, на нов баланс и на нови културни и религиозни движения – съвършено различни от традиционните пространствени граници. Какво можем да констатираме днес?

Дали страните членки подкрепят единна европейска политика? Съществува ли обща позиция на Европейския съюз по отношение на ислямизма, тероризма, бежанците, имигрантите? Може ли да говорим за съгласувана стратегия при външната военна намеса? Може ли Европа да предложи – и при какви условия – обща рамка на дискусия с арабските страни, Русия и Турция? Какви са основите за една обща и ефективна стратегия в областта на отбраната, но също и в икономическата, и в научноизследователската област?

JPEG

публикувано на 18/11/2020

Нагоре