„Виртуален форум за образование и професионална реализация“ 2020 [fr]

Френският институт в България и Агенция Campus France Париж имат удоволствието да Ви поканят да участвате на 20 ноември 2020 г. в организирания за първи път „Виртуален форум за образование и професионална реализация“.

Събитието е част от глобалната политика за популяризиране на френското висше образование и на франкофонските програми в България, провеждана от дълги години от Френския институт в България и насочена към студентите и университетите партньори.

Франция е четвъртата страна в света по прием на чуждестранни студенти и шеста по прием на български студенти. В системата на френското висше образование са обхванати 73 университета, над 200 висши инженерни училища, 150 висши училища по търговия и мениджмънт, 120 държавни висши училища по изкуства, 20 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

В 5 български университета се предлагат 12 франкофонски програми в областите: електроинженерство и информатика, химично и биохимично инженерство, индустриална логистика, икономика и стопанско управление, управление на хотелиерството и ресторантьорството, политически науки, европейско право, приложни чужди езици за администрация и управление, франкофония, многоезичие и междукултурна медиация.

С участието на предприятия, установили се на българския пазар, този форум има за цел също така да засили диалога между университети и предприятия, за да имат възможност студентите да се обучават по програми, адаптирани към пазара на труда, а дипломираните млади специалисти да намерят подходящата работа.

Форумът е насочен към франкофони и нефранкофони:

  • ученици, които желаят да продължат образованието си във Франция или във франкофонските програми в българия
  • студенти, желаещи да се обучават във Франция или във франкофонските програми в България
  • студенти, които търсят професионален стаж
  • дипломирани специалисти, търсещи работа

Предлагат се 3 секции:

  • Секция „Образование“, където френски висши учебни заведения, както и представители на франкофонските програми в България, ще информират за предлаганите учебни програми за университетската 2021 година и свързаните с тях възможности за професионална реализация
  • Секция „Кариера“, където представители на предприятия в България ще се срещнат в индивидуални интервюта със студенти и дипломирани специалисти, за да им изяснят спецификата на стажовете и на работните места, които предлагат
  • Секция „Уебинари“, включваща конференции на университетски преподаватели и на професионалисти за придобиване на техники и знания необходими при обучението във висши учебни заведения, както и на практични умения при търсене на стаж или работа

За да участвате във Форума регистрацията е задължителна.

Сайтът salonetudesetcarrieres.bg ви позволява записване онлайн и изготвяне на индивидуален график на срещи с представители на учебните заведения и на предприятията както и за участие в уебинарите. За повече информация, можете да се свържете с г-жа Бисера Коларова, Отговорник „Campus France Bulgarie“: bissera.kolarova@institutfrancais.bg

Очакваме Ви!

публикувано на 23/11/2020

Нагоре