За още по-зелени селски райони

Темата за устойчивото развитие ще бъде за пореден път в центъра на дискусията, която ще се състои на 23 ноември 2015 г. от 9 ч. в зала „Славейков” на Френския институт в България със следния въпрос и насоки за размисъл - „Какво бъдеще за селските региони в условията на климатични промени? Туризмът и валоризирането на местните продукти като решения за устойчиво развитие?”. Събитието ще бъде открито от Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в България.

JPEG
Масовото напускане на градовете, което се наблюдава във Франция от много години насам с установяването в тяхната периферия или в селските райони на така наречените „нови жители на селата”, е доказателство, че нашите села имат не по-малко предимства от градовете.

Селските райони са пространство за живот, предмет на развиващи се публични политики, които имат за цел да насърчат едновременно устойчив, диверсифициран и вътрешнотериториален растеж. Конференцията-дебат ще засегне темата за туризма, преди да разгледа по-конкретно валоризирането на местните продукти. Ще бъдат представени провежданите в България политики, по-специално по повод стартирането на новия програмен период на европейските фондове 2014-2020 г. и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Публиката ще бъде запозната с инициативи като тези, които провежда Българската асоциация за алтернативен туризъм или фондация Биоселена.

От френска страна специални гости на събитието ще бъдат Стефан Робер, съветник на българския министър на земеделието и храните, представители на Сдружението за контролирано наименование за произход „Люта чушка Еспелет” и Националната федерация на регионалните природни паркове. Те ще представят анализ на френския опит в сферата на местното самоуправление, късите и общностни вериги за доставки на храни и екотуризма, сектор, изживяващ пълен подем.

*Ако желаете да присъствате на конференцията, моля да се регистрирате на следния адрес:
https://docs.google.com/forms/d/1Av-hSf_5nu6BXILdDQq3fVB_7of6w85SUGP12WxhDWs/viewform

Вижте програмата на кръглата маса

публикувано на 31/12/2015

Нагоре