За жилища, които изразходват по-малко енергия

Семинар от поредицата ЕКООБЩИНА на тема „Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради и на жилищата”
16 юни, Френски институт

Предстоящият и последен семинар ЕКООБЩИНА на тема „Подобряване на енергийната ефективност на публичните сгради и на жилищата” ще се проведе на 16 юни във Френския институт в България и ще обедини френски и български експерти в тази сфера.

Представители на държавната Каса за депозити и консигнации, на община Рюей-Малмезон и на метрополия Нант ще разяснят френската национална политика по отношение на енергийната ефективност и на добрите практики в страната.

JPEG

Енергийната ефективност на сградите е от първостепенно значение, като се има предвид, че именно те са на първо място по потребление на енергия и се нареждат дори преди транспорта. Сградният фонд включва не само промишлените, но и жилищните сгради, както и търговските структури. Градските общини играят ключова роля, тъй като пряко стопанисват публичния сграден фонд (офис-сгради, басейни, училищна инфраструктура и др.) и прилагат насърчителни мерки спрямо бизнеса и гражданите на равнище индивидуални обитатели, с цел увеличаване на инвестициите в подобряването на енергийната ефективност на частния парк.

Остарелият сграден фонд и преобладаващите колективни жилища в България са силно енергоемки, но съществуват много добри възможности за подобряване равнището на енергийно спестяване, някои от които надхвърлят трийсет процента. Новите технологии спомагат за оптимизиране потреблението на електроуредите и за увеличаване на термичната инерция на сградата, тъй като изолиращите материали от последно поколение ограничават загубата на топлина. Това са икономии с осезаем принос към конкурентноспособността на страната, към борбата с енергийната бедност и с климатичното затопляне, тъй като най-евтината и най-чиста енергия остава неупотребената енергия.

Семинарът ще е последният от поредица специализирани технически срещи. През април и май темите на специализираните семинари бяха устойчивото управление на водите, на отпадъците и на градската мобилност. Тези тематики съответстват на категориите от конкурса ЕКООБЩИНА, в които могат да кандидатстват всички български общини.

ЕКООБЩИНА има за цел да поддържа градския икономически растеж, като опазва околната среда и окуражава общините да споделят опит и проблеми, но и да инициират иновативни проекти на местно равнище. Следователно конкурсът ще награди усилията, предприети от общините, а не вече постигнати резултати. Кандидатури могат да се депозират до 30 юни 2016 година, а общините-лауреати ще бъдат наградени с учебно посещение във Франция на официална церемония по връчване на наградите, която ще се проведе през месец октомври 2016 г.

Семинарът ще бъде предаван пряко и може да се проследи онлайн на официалния сайт на конкурса ЕКООБЩИНА, както и на видеоплатформата на Френския институт в България.

Вижте програмата на семинара

PDF - 646.2 KB
(PDF - 646.2 KB)

публикувано на 15/06/2016

Нагоре