Закриване на семинара в Центъра за полицейско и митническо сътрудничество в Капитан Андреево [fr]

На 6 ноември 2019 г. госпожа Флоранс Робин, посланик на Франция в България закри семинара, организиран в Капитан Андреево от службата по вътрешна сигурност на посолството. Основна тема на семинара беше функционирането на центровете за полицейско и митническо сътрудничество.

Двудневният семинар, финансиран от Министерството на вътрешните работи, беше организиран в полза на обучението на български, гръцки и турски полицаи. Той премина под ръководството на двама френски експерти, работещи в центровете за полицейско и митническо сътрудничество в Турне и Андай.

Дискусиите разглеждаха темите за сътрудничество между отделните служби, борбата срещу трансграничната престъпност и различни начини за справяне с престъпността.

Госпожа Робин поздрави полицаите, работещи на границата, за техния професионализъм и за динамизма на нашето двустранно сътрудничество, което чрез това първоначално обучение, организирано извън столицата, се разшири към нашите гръцки и турски съседи. Като свидетелство за това, тя връчи медала на Дирекцията за международно сътрудничество на г-н Светлан Кичиков, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“. След това, тя връчи грамота за преминато обучение на всеки от участниците.

JPEG - 1.5 MB
Посланик Робин връчва медала на Дирекцията за международно сътрудничество на г-н Светлан Кичиков, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.
© Ambassade de France en Bulgarie
JPEG - 3.5 MB
© Ambassade de France en Bulgarie

публикувано на 22/12/2020

Нагоре